ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΕΚΑ.

Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου στον οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή μου ποια διαδικασία ακολουθείται;  

Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή , δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα  ΑΜ ΚΕΠΑ (αριθμός μητρώου Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας) . Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα ιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του αιτούντος από τα ΚΕΠΑ.

Αν πιστοποιηθεί η αναπηρία μου ,ποια θα είναι η πορεία της αίτησης μου;

Το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, μετά την παρέλευση 10 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ , αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΠΑ στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσω;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.

2.Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

3.Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη , εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων , επίτροπο ορφανών αναπήρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών , θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου. 

4.Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.

5.Οι πολίτες άλλων χωρών , οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.

6.Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.

7.Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής , λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης  γνωμάτευσης της επιτροπής.

Που θα πρέπει να προσκομίσω τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει ο αιτών να τα προσκομίσει σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλλιθέας στεγάζεται στην οδό :

Ελευθερίου Βενιζέλου 156 (2ος όροφος) τκ 17674

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 9536834 - 210 9561769

email : kk-kem@kallithea.gr

Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών) 08:30 με 16:30

Για ποια προνοιακή αναπηρική παροχή μπορώ να κάνω αίτηση;

Ο ΟΠΕΚΑ διαχειρίζεται δέκα παροχές και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία:

 1. Επίδομα κίνησης.
 2. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς , μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κλπ.
 3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία .
 4. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση.
 5. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών - τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.
 6. Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κλπ) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ) , Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).
 7. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων.
 8. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης.
 9. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.
 10. Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.
 11. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία.
 12. Κάρτα αναπηρίας.   

Πίνακας περιεχομένων